Pensija UK

 

1.Pensijų kreditas (angl. Pension Credit)

Gavėjai: išmoka (kreditas) skiriama Didžiosios Britanijos gyventojams, vyresniems nei 60 metų amžiaus.

Kredito išmokėjimo sąlygos: kreditas mokamas, jei:Dep.for Pension Cr._1.gif
• Gavėjas yra vienišas asmuo ir jo pajamos neviršija £132.60 per savaitę;
• Gavėjas gyvena su partneriu ir jų abiejų pajamos neviršija £202.40 per savaitę.
Vyresniems nei 65 metų asmenims gali būti papildomai mokama išmoka už pensijai sukauptas santaupas. Ši išmoka negali būti didesnė nei £20.52 per savaitę vienišam asmeniui ir £27.09 per savaitę asmeniui, gyvenančiam su partneriu.
Pensijų kreditas gali būti išmokamas atgaline tvarka iki 12 mėnesių nuo teisės jį gauti įgijimo datos. Išmokos suma gali viršyti nurodytus dydžius, jei gavėjas arba jo partneris turi sunkią negalią, prižiūrį neįgalų asmenį arba turi papildomų išlaidų, tokių kaip kredito palūkanos ir pan.

Reikalingi dokumentai:
• Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė ar/ir pasas)
• Gimimo liudijimas
• Valstybinio draudimo numeris (angl. National Insurance number)
• Banko sąskaitos duomenys
• Paskutinių 3 mėnesių darbo užmokesčio pažyma (angl. payslips)
• Paskutinių 3 mėnesių banko sąskaitos išrašas (angl. Bank account statements)

2.Valstybinė pensija (angl. State Pension)

Gavėjai: pensija mokama pensijinio amžiaus asmenims (65 metų  ir vyresniems vyrams ir 60 m. ir vyresnėms moterims. Moterų pensijinis amžius nuo 2010 m. didinamas palaipsniui ir 2020 m. turėtų būti toks pat, kaip ir vyrų – 65 m.), turintiems teisę į valstybinę pensiją.

Pensijos dydžio apskaičiavimas: pensijos dydis priklauso nuo sumokėtų valstybinio draudimo įmokų (angl. National Insurance) ir papildomų elementų. Bazinis pensijų dydis:
• Asmens ir jo mirusio sutuoktinio sumokėtų valstybinio draudimo įmokų (£95.25  per savaitę);
• Sutuoktinio valstybinio draudimo įmokų (£57.05 per savaitę);
• Vyresniems nei 80 metų asmenims pensija negrindžiama valstybinio draudimo įmokomis (£57.05 per savaitę);
• Pensija priklauso nuo amžiaus (£0.25 per savaitę)

Reikalingi dokumentai:
• Valstybinio draudimo numeris (angl. National Insurance number)
• Sutuoktinio valstybinio draudimo numeris
• Banko sąskaitos duomenys
• Mokesčių nuorodos numeris (jei yra)
• Santuokos (”gyvenimo kartu) data
• Darbdavio kontaktai ir algalapis su darbuotojo numeriuir darbo pabaigos data (jei asmuo nebedirba)
• Pažymos apie kitas asmens ir/ar jo sutuoktinio gaunamas išmokas ir jų numerius (jei yra)
• Socialinio draudimo numeris (dirbusiems ir gyvenusiems ne Didžiojoje Britanijoje)
• Duomenys apie ligoninėse praleistą laiką (ligoninės pavadinimas, adresas ir stacionaraus gydymo laikas)

Norėdami susisiekti, prašome spauskite čia